Στερεοταξία

A+ A-

Στερεοταξία

Τι είναι η στερεοταξία;

Η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία σώματος (Stereotactic Body Radiation Therapy - SBRT) είναι τεχνική ακτινοθεραπείας που χρησιμοποιεί ειδικές τεχνικές στερεοτακτικής απεικόνισης και εντοπισμού όγκων στόχων εντός του σώματος του ασθενούς. Σκοπός της στερεοταξίας είναι η απόδοση υψηλών δόσεων ακτινοβολίας στους με ακρίβεια χιλιοστού καθοριζόμενους όγκους στόχους, με παράλληλη προστασία των γύρω υγιών ιστών.

Η θεραπεία γίνεται σε μία ή λίγες (συνήθως έως 5) συνεδρίες ακτινοθεραπείας. Η βιολογικά πολύ αποτελεσματική, μεγάλη δόση ακτινοβολίας αποδίδεται στον όγκο στόχο, εξασφαλίζοντας υψηλά ποσοστά ίασης.

 

Σε τι διαφέρει η στερεοταξία από την κλασική ακτινοθεραπεία;

Κατά την κλασική ακτινοθεραπεία, η ακτινοβολία αποδίδεται σε σχετικά μικρές δόσεις καθημερινά, κατά τη διάρκεια αρκετών εβδομάδων. Με την στερεοταξία, είναι εφικτή η χορήγηση υψηλών δόσεων ακτινοβολίας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πλήθος μελετών έχουν δείξει όφελος της στερεοταξίας έναντι της κλασικής ακτινοθεραπείας για συγκεκριμένους τύπους καρκίνου.

 

Ποιός ο μηχανισμός της στερεοταξίας;

Ο σχεδιασμός της στερεοταξίας ξεκινά με λεπτομερείς απεικονιστικές εξετάσεις για βέλτιστη απεικόνιση της ακτινοβολητέας περιοχής. Αυτό περιλαμβάνει τετραδιάστατη απεικόνιση για καθορισμό του όγκου, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσιολογικές κινήσεις του ανθρωπίνου σώματος (φυσιολογική αναπνοή). Ακτινοσκιεροί κόκκοι χρυσού εμφυτεύονται κατά περίπτωση στον όγκο με σκοπό τον ακριβέστερο εντοπισμό του ακτινοβολητέου όγκου. 

Οι Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγοι συνεργάζονται με τους φυσικούς Ιατρικής για να εκπονήσουν το βέλτιστο πλάνο θεραπείας, που θα διασφαλίζει την θεραπευτική ακτινοβόληση του όγκου με παράλληλη προστασία των υγιών ιστών.

Κάθε συνεδρία στερεοταξίας διαρκεί 30 με 60 λεπτά της ώρας. Η θεραπεία δεν είναι απαραίτητο να γίνεται καθημερινά αλλά συνήθως ολοκληρώνεται σε μία εβδομάδα.

 

Ποιοί ωφελούνται από την στερεοταξία

Η στερεοταξία μπορεί να εφαρμοστεί σε εντοπισμένους όγκους μεγέθους λίγων εκατοστών, οπουδήποτε στο σώμα. Στις ενδείξεις συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων: πρωτοπαθής καρκίνος πνεύμονα, καρκίνος παγκρέατος, πρωτοπαθής ή μεταστατικός καρκίνος ήπατος, νεφροκυτταρικκός καρκίνος, μεταστατικός καρκίνος με ιδιαίτερη εντόπιση, στο πλαίσιο συνήθως ολιγομεταστατικης νόσου.

top